Stall Respons hemsida

Segerdefilering Niky Flax

Stall Respons bildades 1989 av några travfantaster i samband med köpet av vår första häst (Messer Crazy ett sto efter Messerschmitt - Crazy) som tyvärr visade sig vara en flopp på tävlingsbanan.

Sedan följde ytterliggare ett antal mindre framgångsrika hel- eller delägda hästar, innan vi fick vår förste halvmiljonär som var Simb Partner en hingst efter Mack Lobell - Par Baby.

En annan halvmiljonär var Rally Simb vilken var halvbror till nedannämnda Raffia Simb.

Vår första riktigt bra häst var Raffia Simb som slutade som miljonär och efter henne har ytterliggare flera hästar med över miljonen insprunget funnits i stallets ägo (Mireille Ås, Västerbo Miguel, Superior Dust och Simb Ruby).

Västerbo Maestro (halvbror till Västerbo Miguel) tjänade knappt 400.000 i vår ägo innan han såldes till Norrland.

4-åringen Västerbo Minx (helsyster till Västerbo Miguel) har i sina starter hittills inte levt upp till förväntningarna och galopperat bort sig ett flertal gånger. 
Enjoy The Show (4 år) som tränas av Anders Göstasson i Örebro är har tagit tid på sig men gjorde ett godkänt kvallopp under senhösten 2010.

Förutom dessa hästar finns i stallet ett fölsto (Interjet) och hennes avkomma (fött 2009) som är ett sto e. Scarlet Knight vid namn Happy Legs.
Interjet är nu dräktig med Mytichal Lindy och kommer att föla under april 2011 hos Ulrik och Ylva Lindh.
 
Senaste tillskottet i stallet är stoet Simb Magicmoon född 2008, där vi har leasat tävlingsrätten.
Hon har en mycket bra stam då hon är efter Viking Kronos - Moonie Ås.

Simb Ruby återgick till sin uppfödare i mitten av mars efter en framgångsrik kariär hos oss.

Istället har vi nu leasat tävlingsrätten för Salabim Brodda ett sto fött 2009 som är efter Kadabra - Saida Brodda.

På Påskafton 2011 fick Interjet ett välskapt hingstföl efter Mythical Lindy, som det blir spännande att följa utvecklingen på.

Simb Magicmoon gick tillbaka till uppfödaren i maj, då hon inte motsvarande de förväntningar vi hade och hon  hade stora problem med sin aktion.

Idag den 23 maj 2011 blev vi tvungna att ta bort hingstfölet som drabbats av förmodad fölsjuka.
 
Ny häst i stallet är Simb Moonan e. Spotlite Lobell - Simb Moonflower där vi leasat tävlingsrätten.

Enjoy The Show har inte infriat förväntningarna och ägarandelen har avyttrats.
Istället har delägarskap förvärvats i 2-åriga Wirginia Ås som är en dotter till Allstar Hall - Whatsyourpleasurek.

Ägarandelen i Enjoy The Show har återtagits efter det att hästen gått i träning hos Åke Svanstedt.

Leasade Salabim Brodda har inte fungerat i träningsjobben där hon tappat travet till slut och lämnas tillbaka till uppfödaren.

Enjoy The Show har lämnat Åke Svanstedts träning och gått upp till Linda S. Hedström på Hagmyren.

Simb Moonan som galopperat i varenda start och varit hopplöst osäker lämnas tillbaka till uppfödaren.

Ny häst är delägda Glide Tooma som är ett 2-årigt sto efter Diamond Way - The Flying June.

Enjoy The Show har lämnat stallet och övertagits av en amatör i Hälsingland.

På självaste Påskafton 2013 fick Happy Legs sitt första föl som blev en hingstunge efter Zola Boko.

Ett tillskott i stallet är 3-åriga stoet Bear Mail som leasas för tävlingsverksamhet.

Bear Mail går tillbaka till uppfödaren på grund av skada i ett bakben.

På Kriterieauktionen 2013 inhandlades Teeter Totter som är 1-årigt sto e. Jaded - Marelle

I oktober 2013 lämnade Happy Legs stallet för att få Jämtland som ny hemvist.

Wirginia Ås lämnade stallet i augusti 2014 och är utleasad till
Solvalla Travskola.

På Kriterieauktionen 2014 inköptes delägarskap i Niky Flax hingst e. Love You - Stay With Us.

Glide Tooma såldes till en amatör i Halland sista mars 2015.

Teeter Totter avslutar sin tävlingskarriär på grund av skada på en böjsena i slutet av juli 2015.

September 2015.  En ny häst där tävlingsrätten är leasad är ettårige Simb Rawhide e. Pine Chip - Simb Rosette.

Zolano får en ny tränare i form av Åke Lindblom fr.o.m 17/11 då nvuarande tränare Kjell Brandt avslutar sin tränarverksamhet.

En ny delägd häst inköptes på Kriterieauktionen 2016 i form av 
1-åriga stoet Ellie Brodda e. R.C.Royalty -Ecupos Bitte.

 Zolano är såld till en amatör i Småland i juni 2017.

I Augusti 2017 har tävlingsrätten leasats för Simb Rubys ettåriga avkomma Simb Rubinette med Infinitif som pappa.

Tyvärr höll inte Simb Rawhides ben för hårdare träning och återlämnas till uppfödaren i augusti 2017.

Ny delägd häst inköpt på Kriterieauktionen 2017 är M.T. Oberon
e. Love You - Bernies Babe.

Delägarskapet i Ellie Brodda lämnas i mars 2018.

Under oktober 2019 klev Niky Flax över miljonen intjänat och blev därmed den sjätte i skaran hel- eller delägda hästar som passerat den gränsen.

I februari 2020 övertogs Wirginia Ås av en amatör efter att ha varit utleasad till Solvalla Travskola under ett antal år.  

Simb Rubinette återgår i mitten av mars 2020 till sin uppfödare och leasingavtalet är avslutat.    

September 2020 leasades tävlingsrätten för Simb Trishia 1-årigt sto e. Ken Warkentin -Teeter Totter.

På Kriterieauktionen 2020 kom en ny delägd häst till stallet i form av
1-årige Stay Outh e. Brillantissime -  Stay With Us och därmed halvbror till Niky Flax.

M.T.Oberon lämnar stallet och är såld till Boden februari 2021.

Ny i stallet från oktober 2021 är 1-åriga Mindyourlove W.F. e. Love You -  Mind Your Manners där tävlingsrätten är leasad.

Under årens lopp har bolagsmännen i stallet skiftat och kvar från starten är Hans Grundén och Lars Vikström.